Registration form

This page allows you to register your organization once. As a result, we immediately have all the necessary data. It’s so efficient and so easy. After receipt of the registration, we will check your data and complete the registration further. We also inform a colleague directly. He or she is your direct point of contact. In this way we hope to always be of service to you.

    Uw gegevens

    Uw verzend gegevens


    Wilt u toegang tot het bestelsysteem?


    Vul hieronder uw e-mailadres in voor toegang tot het Lomed bestelsysteem

    De door u ingevulde gegevens gebruiken wij alleen om u als klant bij Lomed te registreren. Wij zullen eventueel telefonisch of per e-mail contact met u opnemen als er vragen zijn over een bestelling die u bij ons heeft geplaatst. Lomed deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bekijk hier de algemene voorwaarden