Meniscusblessure

Het kniegewricht bestaat uit drie verschillende bordelen (scheenbeen, knieschijf en het bovenbeen). Het kan voorkomen dat u een verkeerde maakt en uw meniscus scheurt. Een scheur in de meniscus is een van de meest voorkomende knieblessures. Lees nu meer over de oorzaak en behandeling van deze blessure.

Wat is een meniscusblessure?

Tussen het bovenbeen en scheenbeen liggen de meniscus. Deze zorgen voor een betere pasvorm van het bovenbeen en scheenbeen. Wanneer er een verkeerde kniebeweging gemaakt wordt met de knie kan er een meniscusblessure ontstaan. Hierbij kunt u denken aan het verstappen, het maken van een verkeerde draaibeweging of een verkeerde landing op de knie. De meniscus raakt beschadigd doordat de knie te ver naar binnen of naar buiten knikt. Hierdoor is vaak de binnenste meniscus aangedaan.

Meniscusblessure

Wat is de oorzaak?

De voornaamste oorzaak van een meniscusblessure is het maken van een verkeerde draaibeweging. Hierdoor zal de knie buigen wanneer de voet op de grond staat. Er kan dan een knappend geluid hoorbaar zijn in de knie, dit is dan de meniscus die scheurt. Daarnaast kan een meniscusblessure worden veroorzaakt door het overbelasten van de pees. Kleine haarscheurtjes in de meniscus die geen kans krijgen om te herstellen zorgen op den duur voor klachten in de meniscus.

Welke symptomen treden er op?

Er zijn een aantal symptomen die gepaard gaan met een meniscusblessure. Zo kan het gevoel ontstaan dat de knie op slot zit. Buigen en strekken is niet meer zo goed mogelijk als voorheen. Daarnaast zal er een zwelling optreden in het kniegewricht waardoor pijnklachten worden ervaren. Ten slotte is de kans aanwezig dat er een beschadiging is opgelopen aan de kniepand. Dit gaat namelijk vaak gepaard met een meniscusblessure.

Hoe kunt u een gescheurde meniscus behandelen?

De behandeling van letsel aan de meniscus is afhankelijk van de ernst van de klachten. Op het moment dat u uw meniscus scheurt of oprekt is het verstandig om naar uw fysiotherapeut te gaan. Deze zal samen met u kijken naar de uitvoering van de juiste oefeningen voor een effectief herstel. U zult dan een periode van ongeveer 3 maanden moeten revalideren. Als u klachten blijft houden, kan een operatie noodzakelijk zijn. De gescheurde meniscus zal dan worden verwijdert en worden vervangen door een namaak meniscus. 

Welke risico’s hangen samen met een operatieve behandeling?

Op het moment dat een meniscus operatie wordt uitgevoerd gebeurt dit via een kijkoperatie. Met mini-kniptangetjes wordt het gescheurde weefsel verwijderd waardoor de pijnklachten minder zullen worden. Door het uitvoeren van een kijkoperatie zal er de eerste weken meer last worden ervaren van instabiliteit in de knie. De nadelen zijn dat de knie 3 maanden lang niet mag worden gebogen en mag niet onnodig worden belast. Daarnaast kan het verwijderen van de meniscus leiden tot vroege artrose in de knie.

Na behandeling, wat nu?

Na een meniscus operatie zal u pijnmedicatie en ontstekingsremmers ontvangen vanuit het ziekenhuis. Daarnaast zult u minimaal twee weken lang op krukken moeten lopen, en mag de meniscus 3 tot 6 maanden niet onnodig worden belast. De knie mag weer belast worden als het been gestrekt kan worden geheft, de pijn en zwelling weg zijn of als er voldoende spierkracht en beheersing van de knie aanwezig is. Onder begeleiding van een fysiotherapeut zullen effectieve oefeningen worden uitgezet.