Scoliose

Tijdens het groeien kan er een vergroeiing plaatsvinden in de ruggenwervel. Dit zal er toe leiden dat u een scheve rug krijgt, wat scoliose heet. De aandoening is duidelijk zichtbaar en kan voor veel nadelen zorgen in het dagelijkse leven. Lees nu meer over de oorzaak en behandeling van scoliose op deze pagina.

Wat is scoliose?

Bij scoliose treedt er een verkromming op in de rug, in de vorm van een s. Hierbij treedt er meestal een verkromming op in één bocht, dit kan in sommige gevallen twee bochten zijn. Er zijn vier verschillende vormen van de ontstaanswijze van scoliose, waarbij een verkeerde houding het meeste voorkomt. De verkromming in uw rug kan beïnvloed uw dagelijkse leven op een negatieve manier, waarbij sporten en normaal bewegen moeizaam kan worden.

scoliose

Wat is de oorzaak?

Wanneer u last heeft van scoliose kan dit worden veroorzaakt op verschillende manieren. Zo kan de aandoening tot stand komen door een wervelafwijking bij de geboorte, een groot beenlengte verschil, het hebben van neen verkeerde houding of een veelvoorkomende erfelijkheid in de familie. Deze factoren kunnen ervoor zorgen dat de rug scheef begint de groeien, waardoor pijnklachten worden ervaren. In de meeste gevallen is de oorzaak echter nog onbekend.

Welke symptomen treden er op?

Er zijn verschillende symptomen waaraan u scoliose kunt herkennen. Zo zorgt de kromme bocht in de rug voor een scheve houding waarbij de ene schouder duidelijk hoger staat dan de ander. Daarnaast heeft u veel last van vermoeidheid, ademheidsklachten, bewegingsbeperkingen en pijnklachten in de rug. Ten slotte man er een zichtbaar luchtfiguur ontstaan. Dit betekent dat de inhoud van de ruimte tussen de arm en rong ongelijk wanneer u de armen los houdt langs uw lichaam.

Hoe kunt u scoliose behandelen?

Bij de behandeling van scoliose is het doel om de verdere vergroeiing van de rug tegen te gaan, waarbij de ernst van de verkromming leidend is. Dit kunt u op verschillende manieren doen. U kunt dan kiezen voor oefentherapie, een racebehandeling, het dragen van een korset of een observatie aan de rug waarbij de rug voor een bepaalde periode in de gaten wordt gehouden. Wanneer deze behandelingen niet werken, of niet zorgen voor een vermindering van de pijnklachten kunt u kiezen voor een operatieve behandelmethode.

Welke risico’s hangen samen met een scoliose operatie?

Als u kiest voor een operatieve behandelmethode dan zal de arts de bocht in de wervelkolom zo recht mogelijk maken en zet vervolgens de wervelkolom vast met titanium staven en schroeven. Echter hangen hier wel risico’s aan vast. Zo bestaat er een kleine kans dat u schade oploopt aan de zenuw of het ruggenmerg waardoor u verlammingsverschijnselen kunt vertonen. Daarnaast bestaat er een kleine kans dat er een infectie optreedt op de wond of dat de verkromming van de rug niet op een gewenste manier vastgroeit.

Na behandeling, wat nu?

Het is belangrijk om de eerste zes weken na de operatie veel rust te pakken (veel liggen) en af en toe te lopen. Na deze periode kunt u de belasting van uw rug en nek geleidelijk aan opbouwen zodat u verdere complicaties van de nek voorkomt. Het is verstandig om een fysiotherapeut in te schakelen om het herstelproces in goede vanen te leiden. Hierdoor zult u op een effectieve en natuurlijke manieren herstellen van uw hekhernia operatie. Blijven de klachten aanhouden, neem dan contact op met uw huisarts.