Triggerfinger

Een triggerfinger is een veelvoorkomende blessure in de hand. De blessure kan vervelend zijn tijdens het uitvoeren van dagelijkse bezigheden omdat de vinger niet of moeilijk kan buigen of strekken. Lees hieronder meer over wat een triggerfinger inhoudt en hoe deze kan worden behandeld.

Wat is een triggerfinger?

Wanneer u een vinger niet meer goed kunt buigen of strekken heeft u last van een triggerfinger. Er is dan sprake van een irritatie in de peesschede. De pees blijft dan vastzitten in de peesschede met als gevolg dat de vinger weinig beweeglijkheid houdt. Hierdoor kan de vinger vast komen te zitten en is beweging niet meer mogelijk. Wanneer dit plotseling wel weer kan, zal de vinger gaan hokken (vast- en losschieten van de vinger). Vandaar de naam triggerfinger.

Triggerfinger oorzaak

Wat is de oorzaak?

De oorzaak van de irritatie in de peesschede is meestal niet aan te geven, een triggerfinger kan namelijk op verschillende manieren veroorzaakt worden. Denk hierbij aan het overbelasten van de vinger, reuma, suikerziekte, een te langzaam werkende schildklier of door het stugger en stijver worden van het steunweefsel in de hand. Het stugger en stijver worden van het steunweefsel heeft voornamelijk te maken met de leeftijd van de persoon, de andere oorzaken zijn volledig leeftijd onafhankelijk.

Welke symptomen treden er op?

Een triggerfinger brengt verschillende klachten met zich mee. Deze symptomen kunnen voor problemen zorgen die dagelijkse bewegingen beïnvloeden. Hierbij kunt u denken aan pijnklachten in de vinger bij het buigen en strekken, het ontstaan van een bult of knobbel in de peesschede of het moeten leveren van hoge krachtinspanning voor het bewegen van de vinger. Neem contact op met uw fysiotherapeut als u merkt dat u een of meerdere symptomen heeft.

Hoe kunt u een triggerfinger behandelen?

Wanneer u af wilt van de klachten van een triggerginger, heeft u verschillende mogelijkheden om deze te behandelen. U kunt er voor kiezen om gebruik te maken van een nachtspalk of vingerspalk in combinatie met oefeningen. Deze zorgen ervoor dat de vinger recht komt te staan en verkeerde bewegingen wordt tegengegaan. Wanneer dit niet helpt kunt u kiezen voor een injectie met een ontstekingsremmer. Als dan de klachten niet weg zijn heeft u als laatste optie nog een operatie, echter heeft deze ook nadelen.

Welke risico’s hangen samen met de behandeling?

Op het moment dat u kiest voor een injectie dan dient u 4 tot 6 weken af te wachten of er nog klachten zijn. De nadelen hiervan zijn dat u een een rood hoofd kan krijgen, peesbeschadiging oploopt, een ontsteking oploopt of de huidskleur verandert op de plek van de prik. Een operatie daarentegen heeft ook een aantal nadelen. Zo kan er een bloeding of ontsteking plaatsvinden en kan er een doof gevoel ontstaan rondom het litteken. In het ergste geval kan de triggerfinger weer terugkomen.

Na behandeling, wat nu?

De klachten kunnen vanzelf verdwijnen, ook zonder behandeling. Wanneer u heeft gekozen voor een prik dient u na 4 tot 6 weken geen klachten meer te voelen. Wanneer dit wel het geval is kunt u ervoor kiezen een nieuwe injectie te nemen. Dit is alleen aan te raden als het effect groot was maar de klachten teruggekeerd zijn. Na een operatie kunt u de vinger meteen weer bewegen en dient de vinger veel gestrekt en gebogen te worden.