Flexie-Extensie instellen door de arts / technicus

1.Open de scharnierkap door de twee halve kappen opzij te schuiven (fig. L), verwijder de centrale vergrendeling (fig. M) en plaats / vervang de wiggen tot de vereiste mate van flexie / extensie (fig. N)

2.Plaats de centrale vergrendeling weer terug (fig. M) en schuif de twee halve kappen naar het midden totdat ze stevig op hun plaats “klikken” (fig. L)

In geval van aanpassing van de stop
0 ° /10 ° / 20 ° / 30 °

1.Plaats eerst de verlengingswig (die met slechts één inkeping) en vervolgens de flexiewig (die met twee inkepingen).

2.Als er problemen zijn bij het inbrengen van de tweede wig, schraap dan alle verf weg die in de bracesleuf aanwezig is of vijl de wiginkepingen.