Lomed onderneemt duurzaam

Lomed neemt haar verantwoordelijkheid in deze maatschappij meer dan serieus. Lomed leeft milieubewust, groen en houden rekening met mens, milieu en maatschappij. Lomed biedt kansen, zoals producten met een duurzaamheidsclaim, het verbeteren van de bedrijfsvoering en het ontzorgen van klanten.

Milieubewust

Lomed leeft milieubewust en groen en daar zijn wij als organisatie zeker trots op! Lomed is bewust bezig met duurzaam ondernemen, niet alleen voor haarzelf, maar ook voor onze klanten en behandelaars. Lomed is verhuisd naar een nieuwe locatie en daarbij zijn wij ook meteen goed begonnen om te kijken naar hoe Lomed een stuk milieubewuster kan leven. Denk hierbij ledverlichting dat wordt geactiveerd door bewegingsschakelaars, zonnepanelen, apparatuur met energiezuinig label, afvalscheiding en er wordt natuurlijk zo min mogelijk geprint. Lomeds geproduceerde afval, zoals plastic, papier en karton wordt gescheiden en voor recycling aangeboden.

Zorg voor de patiënt

Lomed speelt in op de behoeftes van onze patiënten, denk hierbij aan ontzorgen, letterlijk de zorg wegnemen van onze patiënten. Denk aan patiënten met diabetes of patiënten die een wond hebben of wachten op genezing van bijvoorbeeld een breuk.

Op dit moment heeft diabetes een groot invloed op het dagelijkse leven van de patiënten. Met de juiste hulpmiddelen die Lomed aanbiedt is het mogelijk om complicaties te voorkomen. Daarnaast versnelt een optimale behandeling met de juiste producten de genezing van de wond. Alle specialistische producten die Lomed aanbeveelt is duurzaam in tijd.

Duurzaam ondernemen

Lomed is verankerd in milieu verantwoord ondernemen. Lomed streeft naar het voorkomen van milieuschades en zijn in staat om milieuprestaties continu te verbeteren. In december 2014 heeft Lomed voor haar inspanningen zoals aankoop, verkoop, productie en ontwikkeling van medische en orthopedische producten een ISO 14001-certificaat ontvangen voor ons milieubeleid en verbeterprogramma. Dit verzekerd een extra kwaliteits garantie voor onze klanten en behandelaars.

Wet- en regelgeving

Lomed wil dat haar medewerkers voldoende beschermd worden en 100 procent betrouwbaar zijn. Wij houden ons ook dan zeker aan de geldende wet- en regelgeving zoals de Arbowetgeving, milieuwetgeving, arbeidsvoorwaarden, identiteit en identificaties van medewerkers en Collectieve Arbeid Overeenkomst. Naast de wet- en regelgeving hanteren wij zelfopgelegde normen, zoals gedragscodes. Open communicatie is binnen onze organisatie dan ook een belangrijk element, open en duidelijk over wat we doen en hoe we dat doen bij het realiseren van onze strategie.