Privacyverklaring van Lomed

Lomed Nederland Lomed Nederland, gevestigd aan Speldenmakerstraat 7 5232BH ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://www.lomed.nl/
Adres: Speldenmakerstraat 7
Postcode: 5232BH
Plaats:’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 088 0 900 300

Rodi is de Functionaris Gegevensbescherming van Lomed Nederland Hij is te bereiken via rdehaas@lomed.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lomed Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief versterkt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rodi@lomed.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lomed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Lomed analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Lomed verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lomed Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lomed Nederland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lomed Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Welke gegevens wij gebruiken voor een account/bestelling?

Voor- en achternaam | Bedrijfsnaam | Land | Adres | Factuur adres | Verzend adres |  Huisnummer | Plaats | Postcode | E-mailadres | Telefoonnummer | btw nummer | kvk nummer | rekening nummer |

Tot wanneer bewaren we de gegevens?

Deze gegevens bewaren wij 7 jaar. Dit i.v.m. wettelijke bewaarplichten.

Waarom?

Voor de bezorging van de bestelling. Dhl vraagt om een aantal van deze gegevens zodat de bestelling succesvol wordt geleverd. Wij nemen ook contact op met de klant mocht er iets aan de hand zijn met de bestelling.

Welke gegevens wij gebruiken voor een workshop?

Voor- en achternaam | Bedrijfsnaam | Woonadres | Postcode | Huisnummer | Plaats | Telefoonnummer | E-mailadres | Branchevereniging | Ervaring | Kwaliteitsnummer | Dieetwensen

Tot wanneer bewaren we de gegevens?

Deze gegevens bewaren wij 5 jaar. Dit i.v.m. accreditatie punten die verstrekt worden na 5 jaar. De dieetwensen bewaren wij echter maar 2 jaar.

Waarom?

Deelnemers van de workshop ontvangen een certificaat van deelname en accreditatie punten. De branchevereniging van de deelnemer verwerkt de accreditatie punten. Niet iedereen wordt toegelaten aan de workshops, bepaalde voorkennis is noodzakelijk. Bij de workshop wordt een lunch verzorgd daarvoor willen wij graag de dieetwensen weten i.v.m. allergieën en voorkeuren. De certificaten worden opgestuurd met de post naar de deelnemers vandaar dat wij de locatiegegevens nodig hebben voor onze bezorgdienst.

Welke gegevens wij gebruiken voor de marketing & website?

Ip adress | email adres

Tot wanneer bewaren we de gegevens?

Voor deze gegevens vragen wij eerst aan de bezoeker of het wordt goedgekeurd dat we daarvan gebruik mogen maken. Zodra we een akkoord hebben bewaren wij deze gegevens 10 jaar.

Waarom?

Lomed Nederland streeft ernaar om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. Na het inzien van het gedrag van de bezoeker op de website wordt dit gedrag meegenomen voor volgende updates. Nieuwsbrieven sturen wij op naar de lijst met email accounts die hebben toegezegd om een nieuwsbrief te ontvangen van Lomed Nederland

Delen van persoonsgegevens met derden

Lomed Nederland deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lomed Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Lomed Nederland uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Google analytics: Onze marketing afdeling werkt samen met google analytics. Dit om het gedrag van de website bezoeker te onderzoeken en om de website zo gebruiksvriendelijk te maken. Hiervoor wordt u ip adres opgenomen tot het systeem.

Mailchimp: Het nieuwsbrief programma Mailchimp behoort tot ook onze marketing afdeling. Met dit programma sturen wij de nieuwsbrieven op waarvoor bezoekers van de website zichzelf voor hebben ingeschreven. Zij hebben een email adres achtergelaten waarnaar wij het toesturen.

Savvii: Het bedrijf Savvii verzorgt de hosting van onze website. Lomed Nederland heeft daar een VPS hosting gehuurd (Virtual private server) De server is dus geheel van ons zelf en word niet gedeeld met andere partijen. Dit zodat er dan ook niemand anders bij uw gegevens kan komen.

Exact online: Onze administratie werk met het boekhoudsysteem exact online. Daarin verwerken zij alle persoonsgegevens van onze klanten voor de facturering van de bestellingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lomed Nederland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Lomed Nederland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor de cookies van Lomed Nederland door verder te gaan naar onze cookieverklaring

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Zie een overzicht daarvan op onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lomed Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rodi@lomed.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Lomed Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lomed Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via rodi@lomed.com. Lomed Nederland heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Wat zijn uw rechten betreft u persoonsgegevens?

Wilt u graag u persoonsgegevens inzien, wijzigen, verwijderen of meenemen? Dan kunt u dat melden bij de functionaris Gegevensbescherming van Lomed Nederland. Stuur daarvoor een email naar rdehaas@lomed.com

 

Wanneer u de persoonsgegevens niet wilt verstrekken aan ons. Dan kunnen wij u geen inzage geven in onze prijzen of kunt u geen bestelling plaatsen aangezien wij dan niet de bestelling kunnen versturen naar u.